Ulaş Özdemir Yazdı; Patronlar İçin Saray Rejimi, İşçiler İçin Demokrasi

Ulaş Özdemir Yazdı; Patronlar İçin Saray Rejimi, İşçiler İçin Demokrasi

Yeni bir siyasal ve ekonomik düzenden bahsedeceksek eğer bu ancak demokrasinin doğru kavrandığı ve içselleştirildiği bir anlayışla gerçekleşecektir. İnsanların sadece siyasal alanda değil ekonomik alanda da yani iş yerlerinde ve emeğinin karşılığını belirlemede söz sahibi olabilmesi demokrasi için olmazsa olmazdır.

Vedat Aydemir Yazdı; Türkiye’nin Kesik Damarları

Vedat Aydemir Yazdı; Türkiye’nin Kesik Damarları

Türkiye’nin Kesik Damarları Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Uruguaylı ünlü yazar Eduardo Galeano’nun Latin Amerika’da yaşanan yağma ve talanı anlatan, başucu kitabı olarak tekrar tekrar dönüp okunması gereken ve derslerle dolu kitabıdır. Kitap koskoca bir kıtanın nasıl ve hangi araçlarla yağmalandığını , yerel halkın uğradığı soykırımı anlatırken diğer taraftan halka ve doğaya karşı işlenen suçların çetelesini çıkarıyor. Bununla birlikte baskıya, zulme ve yağmaya karşı Latin Amerika halkının kıtaya damga vuran uzun soluklu mücadelelerini de kayda geçiriyor. “Kesik damarların kıtasıdır Latin Amerika. Keşfedildiği günden beri burada her şey, önce Avrupa, daha sonra da Kuzey Amerika sermayesine dönüşmüş ve o uzaktaki iktidar merkezlerinde...

Tayfun Sarsılmaz Yazdı; Neoliberalizm’ in Otoriter Devleti / Bölüm -3

Tayfun Sarsılmaz Yazdı; Neoliberalizm’ in Otoriter Devleti / Bölüm -3

Neoliberalizm’in Otoriter Devleti Bölüm -3: Bir Tartışma, Türkiye’de Neoliberal Formasyonun Bugünü ve Çıkarılacak Bazı Dersler Yazı dizisinin geçen bölümünde; “Neoliberal otoriter devlet tarihi misyonunu yerine getirerek özel sermayenin önünü açmıştır” diyerek devletin, neoliberal birikim rejiminin devamı için yüklendiği göreve işaret etmek istemiştim. Yazı dizisinin son bölümüne başlarken, bu konuda Türkiye’de yaşanmış olan bir tartışmaya değinmek istiyorum. Bir Tartışma: Ahbap-Çavuş Kapitalizmi mi, Yoksa Neoliberalizmin Kendini Yenilemesi mi? Tartışmanın bir tarafını oluşturan iddia sahiplerine göre; Türkiye’de, Batı’daki neoliberalizm örneklerinin aksine özel sermayenin önünü açma hamlelerinin sadece “yandaş” ya da daha net bir şekilde “beşli çete” olarak adlandırılan sermaye gruplarını kapsıyor. Dolayısıyla Türkiye’de...

Popüler

Arts & Culture

Sermayedarlara Yardım Eli Olarak Arabuluculuk!

Sermayedarlara Yardım Eli Olarak Arabuluculuk!

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabul edildiği 1950 yılından günümüze kadar olan süreçte, çalışma hayatında yaşanan değişimler ve dönüşümler dikkate alınarak iş uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle, mahkemelerin iş yükünü azaltacak iddiasıyla alternatif uzlaşma yöntemlerini benimseyen yeni bir kanun getirilmiştir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu. Bahsi geçen bu kanunun özellikle iş uyuşmazlıklarında esaslı bir değişim yarattığı kesin. Zira bahsedilen kanunun 3., 11., ve 12., maddeleri 2018 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere dava yoluna gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirdi. Halihazırda bütün hükümlerinin yürürlüğe girmesi 01.01.2018 tarihinden itibaren olsa da uygulamada doğan sıkıntıların da dikkate alındığı ümidiyle 02.06.2018 tarihinde...

Nature

Sermayedarlara Yardım Eli Olarak Arabuluculuk!

Sermayedarlara Yardım Eli Olarak Arabuluculuk!

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabul edildiği 1950 yılından günümüze kadar olan süreçte, çalışma hayatında yaşanan değişimler ve dönüşümler dikkate alınarak iş uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle, mahkemelerin iş yükünü azaltacak iddiasıyla alternatif uzlaşma yöntemlerini benimseyen yeni bir kanun getirilmiştir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu. Bahsi geçen bu kanunun özellikle iş uyuşmazlıklarında esaslı bir değişim yarattığı kesin. Zira bahsedilen kanunun 3., 11., ve 12., maddeleri 2018 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere dava yoluna gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirdi. Halihazırda bütün hükümlerinin yürürlüğe girmesi 01.01.2018 tarihinden itibaren olsa da uygulamada doğan sıkıntıların da dikkate alındığı ümidiyle 02.06.2018 tarihinde...