Toplumcu Hukukçular Kulübünden Açıklama; Mesleğimizi Yapmak İstiyoruz

Geçtiğimiz günlerde TBB Başkanı Metin Feyzioğlu hukuk fakültesi mezunlarına mesleğe adım atmadan önce baraj sınavı geleceğine ve sınavda başarılı olamayan hukuk fakültesi mezunlarının rütbeli polisliğe yönlendirileceğine dair açıklamalarıyla gündeme geldi.

İşsiz hukuk fakültesi mezunlarında yaşanan artış, niteliksiz avukat, hakim ve savcıların varlığı her geçen gün artmaktayken Türkiye’de mevcut hukuk fakültesi sayısının 84 oluşu ve birçoğunun da hazırda beklemekte oluşu sorunun temeli olarak görülmemekte ve zaten onlarca sınava girerek hukuk fakültesini kazanmış öğrencilerin önüne bir engel daha konularak mesleklerini yapmalarını zorlaştırmak çözüm önerisi olarak önümüze sunulmaktadır.

Özel üniversitelerde açılması en kolay fakültelerden biri hukuk fakültesidir. Neredeyse her özel üniversitede hukuk bölümü bulunmaktadır. Hiçbir araç gereç, laboratuvar vb. masraf gerekmediğinden açılması en masrafsız bölümlerden biri hukuk olmasına rağmen özel üniversitelerde hukuk eğitimi almak isteyen öğrencilerden alınan ücret fahiş miktarlardadır. Mesleğimizi piyasalaştıranlardan, öğrencilerin hayallerini kullanarak devasa gelir sağlayanlardan hesap sorulmazken,  durumun faturası yine öğrencilere kesilmek istenmektedir.

Stajyer avukat sömürüsüne, ruhsat gasplarına, savunma özgürlüğü ihlal edilerek onurlu meslektaşlarının tutuklanmasına ses çıkarmayan, “Milli bir duruşa, kenetlenmeye ihtiyaç var.” diyerek halkın hukuka ve adil yargılanmaya olan güvenini, hukuk devletini yok etmiş AKP iktidarına sempatik görünme ve koltuğunu sağlamlaştırma gayretinde olan Feyzioğlu’nun açıklamaları bugün bizleri şaşırtmamaktadır. Hukuk fakültesi öğrencileri olarak haklarımızı savunmak da bizlere düşmektedir.

Yapılması gereken zaten sayıca fazla olan hukuk fakültelerinin açılmasına son vermektir. Başka bir mesleğe yönlendirilmeden ve tarafsızlığından şüphe duyduğumuz bir sınava tabi tutulmadan mesleğimizi icra edebilme hakkımız vardır ve Türkiye Barolar Birliği bunu sağlamakla yükümlüdür.

Hukuk fakültesi öğrencileri olarak “patron” haline gelen meslektaşlarımız tarafından sömürülmeden, etiketleneceğimiz bir sınava tabi tutulmadan, polis tarafından hakarete ve şiddete maruz bırakılmadan mesleğimizi yapabilmek için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

Yanıt Yazınız

Your email address will not be published.